RUNNING TEXT

SELAMAT DATANG DI WEBSITE MAN 8 JAKARTA - Man Jadda WaJada (Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil), Insya Allah bisa !

Tenaga PendidikNAMA                         : Endri Aprianto, ST
MATA PELAJARAN       : TIK / BK TIK
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : endriguru@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Kamilludin, S.Pd.I
MATA PELAJARAN       : Bahasa Arab
ALAMAT                     : Jakarta
E-Mail                        : kamilludin@man8jkt.sch.id


NAMA                         : Deddy Novial, S. Pd
MATA PELAJARAN       : Keterampilan Otomotif
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : deddy@man8jkt.sch.id

NAMA                         : H. Mahfud, S. Ag, MM. Pd
MATA PELAJARAN       : PKn
ALAMAT                     : Jakarta
E-Mail                        : mahfud@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Hery Herlambang, S. Pd
MATA PELAJARAN       : Penjaskes
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : hery@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Achmad Suoriadi, S. Pd
MATA PELAJARAN       : Biologi
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : edi@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Imron Rosadi, S. Ag
MATA PELAJARAN       : Bahasa Arab
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : imron@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Dra. Kumaisaroh
MATA PELAJARAN       : PKn
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : kumaisaroh@man8jkt.sch.id


NAMA                         : Titin Suhartini, S. Pd. I
MATA PELAJARAN       : Aqidah Akhlak
ALAMAT                     : Jakarta
E-Mail                        : titin@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Dra. Ani Fasanti

MATA PELAJARAN       : Qur'an Hadits
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : ani@man8jkt.sch.id
NAMA                         : Nurjanah, S. Pd
MATA PELAJARAN       : Ekonomi
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : nurjanah@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Dra. Nurlaela Abdillah
MATA PELAJARAN       : Sosiologi
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : nurlaela@man8jkt.sch.id

NAMA                       : Dra.Hj. Endang Sri Wahyuni
MATA PELAJARAN     : Kimia
ALAMAT                   : Jakarta
E-Mail                      : endangsw@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Ir. Dewi Tri Rachmawati
MATA PELAJARAN       : Keterampilan Kayu
ALAMAT                     : Jakarta
E-Mail                        : dewi@man8jkt.sch.id


NAMA                         : Dra. Ana Sholihaeni.M
MATA PELAJARAN       : Ekonomi
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : ana@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Dra. Emilia.D, M. Si
MATA PELAJARAN       : Biologi
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : emilia@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Salwiyanti, S. Pd
MATA PELAJARAN       : Bimbingan Konseling
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : salwiyanti@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Hj. Wiwiek.N, S. Pd
MATA PELAJARAN       : Keterampilan Tata.B
ALAMAT                     : Jakarta
E-Mail                        : wiwiek@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Widji Sutjiati, S. Pd
MATA PELAJARAN       : Keterampilan Tata.B
ALAMAT                     : Jakarta
E-Mail                        : widji@man8jkt.sch.id

NAMA                         : Milawati, S. Pd
MATA PELAJARAN       : B. Indonesia
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : milawati@man8jkt.sch.id


NAMA                         : H. Satori, S. Pd, M.Pd
MATA PELAJARAN       : Kimia
ALAMAT                     : Jakarta
E-Mail                        : satorikim8@man8jkt.sch.id
NAMA                         : Drs. Sodikin, M.Si
MATA PELAJARAN       : SKI
ALAMAT                     : Jakarta
E-Mail                        : sodikin@man8jkt.sch.id


NAMA                         : Purbandari Inna, S.Pd
MATA PELAJARAN       : B. Inggris
ALAMAT                     : Jakarta
E-Mail                        : inna@man8jkt.sch.idNAMA                         : Dra. ST. Atikah B
MATA PELAJARAN       : B. Indonesia
ALAMAT                     : Bekasi
E-Mail                        : attikah@man8jkt.sch.id
Tidak ada komentar:

Posting Komentar